fbpx

Jedinečný & nápaditý dizajn ušitý na mieru

Navrhujeme a vytvárame weby tak, aby plnili svoj účel. Vaša investícia do online prezentácie produktov, služieb alebo brandu môže pomôcť posunúť biznis vpred. 

Pomôžeme Vám:

Odlíšíť sa od konkurencie

Originálnym a nápaditým dizajnom, prehľadnou štruktúrou a prvkami uľahčujúcimi navigáciu návštevníka. 

Zvýšiť prestíž firmy

Tak aby mal zákazník pocit, že ste si dali na online prezentácii záležať – zvyšuje to serióznosť a zanechá dojem. 

Osloviť nové publikum

Web ušijeme na mieru a pomôžeme Vám osloviť nové publikum pomocou online marketingu na sociálnych sieťach. 

Prezentovať Vašu značku

V tom najlepšom svetle. Vyzdvihneme silné stránky, odkomunikujeme Vašu firemnú kultúru, služby, produkty, projekty…

Ako prebieha spolupráca?

1. ÚVODNÁ KONZULTÁCIA A ANALÝZA

Musíme spolu pochopiť čo je Vaším cieľom. Dôležité je definovať Vašu predstavu / víziu a získať čo najviac informácií. Budeme sa preto veľa rozprávať.

2. NÁVRH RIEŠENIA

Na základe analýzy vytvoríme návrh riešenia – rozsah projektu, funkcionalita, plán realizácie…

3. REALIZÁCIA / VÝVOJ

Odsúhlasený finálny návrh zrealizujeme v čo najkratšom možnom čase. V závislosti od veľkosti projektu budete dostávať informácie o priebežnom stave.

4. ODOVZDANIE PROJEKTU

Pred spustením projektu do prevádzky dôkladne otestujeme funkcionalitu a spolu si odsúhlasíme “GO LIVE”. Počas prvých týždňov sledujeme ako projekt funguje a riešime prípadné úpravy.

Tomáš Jendek

Napíšte nám viac o vašom projekte

Scroll to Top