fbpx

Ako prebieha spolupráca?

1. ÚVODNÁ KONZULTÁCIA A ANALÝZA

Musíme spolu pochopiť čo je Vaším cieľom. Dôležité je definovať vašu predstavu / víziu a získať čo najviac informácií. Budeme sa preto veľa rozprávať.

2. NÁVRH RIEŠENIA

Na základe analýzy vytvoríme návrh riešenia – rozsah projektu, funkcionalita, plán realizácie…

3. REALIZÁCIA / VÝVOJ

Odsúhlasený finálny návrh zrealizujeme v čo najkratšom možnom čase. V závislosti od veľkosti projektu budete dostávať informácie o priebežnom stave.

4. ODOVZDANIE PROJEKTU

Pred spustením projektu do prevádzky dôkladne otestujeme funkcionalitu a spolu si odsúhlasíme “GO LIVE”. Počas prvých týždňov sledujeme ako projekt funguje a riešime prípadné úpravy.

5. Správa

Po vzájomnej dohode sa určí rozsah pravidelných prác na údržbe, prípadne na priebežných zmenách.

6. hodnotenie a zlepšovanie

Pri dlhodobých spoluprácach pravidelne vyhodnocujeme výsledky a na základe toho sa špecifikuje nová funkcionalita, alebo nápady na zlepšenie.

Tomáš Jendek

Napíšte nám viac o vašom projekte

Scroll to Top