1. Úvodná konzultácia a analýza

Musíme spolu pochopiť čo čo je vaším cieľom. Dôležité je definovať vašu predstavu/víziu a získať čo najviac informácií. Budeme sa preto veľa rozprávať.

2. Návrh riešenia

Na základe analýzy vytvoríme návrh riešenia – rozsah projektu, funkcionalita, plán realizácie…

3. Realizácia / Vývoj

Odsúhlasený finálny návrh zrealizujeme v čo najkratšom možnom čase. V závislosti od veľkosti projektu budete dostávať informácie o priebežnom stave.

4. Odovzdanie projektu

Pred spustením projektu do prevádzky, dôkladne otestujeme funkcionalitu a spolu si odsúhlasíme “GO LIVE”. Počas prvých týždňov sledujeme ako projekt funguje a riešime prípadné úpravy.